European Projects

   

   15 СОУ "Адам Мицкевич" започна работа през учебната 2009-2010 година по нови два европейски проекта по програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз - секторна програма „Коменски”

Проект: „ВЕЛИКИ ЕВРОПЕЙЦИ ОТ МОЯТА СТРАНА - ТЕХНИТЕ ИДЕИ И ПРИНОС ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА”
Project: „GREAT EUROPEANS FROM MY COUNTRY - THEIR IDEAS AND INFLUENCE ON CULTURES AND EUROPEAN HERITAGE"
2009-2011

Проект: „ТВОЯТ СВЯТ - МОЯТ СВЯТ, РАЗЛИЧИЯТА, КОИТО НИ ОБЕДИНЯВАТ"
Project: „YOUR WORLD - MY WORLD, DIFFERENCES THAT KEEP US UNITED"
2009-2011