Клуб "Дизайн"

Клуб „Дизайн“
Ръководител: Д.Димитрова


ОСНОВНА ЦЕЛ:
Развитие на интелектуалния и личностния потенциал на ученици, желаещи да се занимават с графични софтуери за дизайн.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
• Придобиване на умения за работа в графични програми на високо ниво.
• Развитие на професионални умения и компетентности.
• Разширяване на възможностите за личностна изява на учениците.
• Формиране на креативно възприятие и по широк естетически светоглед.
• Реални дизайнерски разработки.

Презентация: Цветове и Дизайн

Снимки: