Чудесата на България

КЛУБ "ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ" - ЕКСКУРЗОВОДСКИ МАРШРУТИ
ръководител: Василка Борисова

Членовете на клуба са преобладаващо ученици от девети клас, профил "Туризъм". Избраната професионална реализация и интересът към литературата позволяват учениците да се запознаят с професията на пътуващия екскурзовод. Той трябва да притежава енциклопедични знания и да запознава туристите с историята, географията, икономиката и културата на страната ни. Целете на клуба са:
1. Учениците да получат практически знания и умения за провеждане на информационна работа с туристи. Това да се съчетае с познанията на учениците по фолклор и митология.
2. Членовете на клуба да се научат правилно да реагират на въпроси, задавани от туристите и да отговарят аргументирано и убедително.