Фотошоп

Клуб: Фотошоп
Ръководител: Екатерина Гюзелева
Целта на клуба е учениците да се запознаят с основните възможности и операции в програмата Фотошоп. Да усвоят работа с различните инструменти и палитри. Да могат да обработват цифрови изображения.
Снимки: