Пътешествие във вълшебния свят на приказката

Клуб „Пътешествие във вълшебния свят на приказката”`
Ръководител: Калина Тошева


Клуб „Пътешествие във вълшебния свят на приказката” има за цел да развие у децата умения за четене, разказ и преразказ. Някои от основните цели са: преодоляване на притеснението от говоренето пред публика у детето, формиране на навици и умения за разбиране на текст, точно и последователно предаване на съдържанието му, анализ и умение за синтезиране на изводи, развива се въображението на децата, натрупва се разнообразен речников състав. Чрез приказката детето се научава да разграничава доброто от злото, което е основополагащо за изграждането на ценностната му система. Приказката е важен етап от развитието и формирането на личността на детето.
Снимки: