Обичам България

Клуб: Обичам България
Ръководител: Диана Тодорова

Заниманията в клуба целят да разширят знанията на децата за цялостното развитие на България, културно - историческото ни наследство и ценности, както и да се осмисли мястото на България в Европейския съюз.
Снимки: