Моделиране на обекти

Клуб: Моделиране на обекти
Ръководител: Екатерина Гюзелева

Целта на клуба е учениците да се запознаят с основните възможности в ЛОГО. Да могат да работят с процедури, да моделират сложни обекти и да създават програми, включващи диалог с потребителя.

Снимки: