I КЛАС 2020 - 2021

 

ПРИЕМ I КЛАС 3 ПАРАЛЕЛКИ:

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

1. ЗАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ -  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ( SUPER MINDS STARTER, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS)

2. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

https://www.sofia.bg/documents/20182/7637888/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B02020_2021.pdf/ac923f40-2156-4242-9d4c-a7118d83152b

 

 Прилежащи райони-прием-1клас-учебна 2020-2021  

https://www.sofia.bg/documents/20182/7637888/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B02020-2021.pdf/cb4772e7-2a8c-4f72-8e4c-ab6ebe4dedb3