Цели:

   Основната цел на проекта е да популяризира идеята за общност на европейската култура чрез получаване на знания за великите европейци от страните-партньори.
   Работата по проекта ще повиши качеството на учебно-възпитателния процес в училище и ще обогати професионалния опит на учителите с иновационни форми на педагогическо въздействие.
   Учениците ще оценят прогресивните идеи на популярни личности от различни европейски държави и ще се научат на уважение към другите национални общности.Ще се запознаят с концепцията за обединена Европа и ще се научат да живеят по европейски.
   Ученици и учители ще усъвършенстват езиковите и компютърните си умения,способността си да работят в екип и да общуват с приятели от училищата – партньори.
   Проектът ще приобщи родители и представители от местната общност към училищния живот и различните извънкласни дейности.