Проектни цели

    Нашето училище е част от мащабния международен проект по европейската програма”Коменски-междуучилищни партньорства”, в който ще участват шест училища от градовете:
Volos- Гърция, Hodmez-Унгария, Reggio Emilia-Италия, Lublin- Полша, Icod de los Vinos-Испания, Straubing-Германия

    Работата по проекта ще продължи до 2011 година.
    Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Националните агенции, които осъществяват международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование в рамките на Европейския съюз, в страните-партньорки. За България – Център за развитие на човешките ресурси – www.hrdc.bg
Нашият проет е „Твоят свят,моят свят. Различията, които ни обединяват.”. Работейки по задачите, нашите ученици ще правят сравнения и изследвания в различни области като:

  • обичаи и традиции
  • събития и празници
  • околна среда
  • нашето ежедневие
  • музика и танци
  • исторически събития и хора
  • образователна система
  • традиционни играчки, облекло, спорт и национални игри

    Учители и ученици ще се запознаят със забележителностите, традициите и културата на различни Европейски държави.
С участието си в този проект, учениците ще имат възможност за активно изучаване на езици на страните-участници.
  

   Работен език на проекта - английски. Най-хубавото е, че нашите ученици ще пътуват в Европа и ще контактуват с другите деца. Те ще наблюдават и ще сравняват различни аспекти:
-образователни, културни и възпитателни.
   Ние също така се стремим да стимулираме и други училища да се включат в разработването и осъществяването на проекти с подобна тематика и насоченост.

    Между 13.10.2010-18.10.2010 година в гр. Люблин, Полша ще се проведе поредна работна среща по проекта, в която ще участват учители и деца от страните, участници в проекта.