Среща Унгария

   Първата среща се състоя в Унгария от 9 до 14 октомври 2009г.
В нея участваха Цанка Чакърова – помощник директор на нашето училище и Юлия Шивачева - координатор на проекта.
    На срещата бяха представени презентации за образователните системи на страните-участници в проекта.
    Участниците се запознаха с традициите и постиженията на училищата–партньори, дискутираха и обсъждаха проблемите на европейското образование.
    Учителите от страните –участници в проекта посетиха исторически забележителности и се запознаха с различни особености на културата и традициите от различните райони на Унгария.

ВИЖТЕ СНИМКИТЕ ОТ РАБОТНАТА СРЕЩА В УНГАРИЯ ТУК!