Твоят свят...

Европейски проект:

„"YOUR WORLD - MY WORLD, DIFFERENCES THAT KEEP US UNITED"
„"ТВОЯТ 
СВЯТ - МОЯТ СВЯТ, РАЗЛИЧИЯТА, КОИТО НИ ОБЕДИНЯВАТ"„

2009 -2011 г.

Училища – партньори:

Spain - Испания (координатор)

Германия - Germany

Италия - Italy

Гърция - Greece

Полша - Poland

Унгария - Hungary