Проекти 2013-2014

Съдържанието тукПроекти 2013-2014

1. "Безплатна закуска, безплатен плод" - проект към Министерство на земеделието и храните.

2. Работилничка за знания, чудеса и фантазии." - Национална програма "Училището - територия на всеки ученик." - Модул "Подкрепа на целодновното обучение на учениците от начален етап".

3. Проект - "Черноморска кутия", WWF- България. Проектът се изпълнява в Турция, Русия, Грузия, Украйна, Румъния и България.

4. "Обичам природата и аз участвам." - проект на Министерството на околната среда и водите.

5. "Природотърсачи." - програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

6. "Различни рерспективи - една цел" - Проект Erasmus + K2