Проекти 2012-2013

Съдържанието тукПроекти 2012-2013

1. "Безплатна закуска, безплатен плод." - проект към Мнистерството на земеделието и храните.

2. "Без свободен час" - проект на Министерство на образованието и науката.

3. Международен проект "СЕГА" - "Промяня на навиците - учене и преподаване за по-справедлив свят - 2013". Партньори - Шотландия, Полша, Словакия.