„Образование за утрешния ден“

              ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – 2019-2020Г

 Проект BG05M20P001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“. линк към проекта: https://www.mon.bg/bg/100725

 

 

 Нашите клубове:

  1. Диана Благоева – Дигитални занимания - 3 клас
  2. Маргарита Думанова – Дигитални умения -4 клас
  3. Екатерина Гюзелева – Компютърен клуб- 1и 2 клас