Подготвителен клас за шестгодишни деца

  • Отлична подготовка за първи клас
  • Английски език
  • Интерактивни методи на обучение
  • Изобразително и приложно изкуство
  • Модерни танци и спортни игри