Пети клас

  • Една паралелка със засилено изучаване на математика
  • Една паралелка със засилено изучаване на изкуства (музика, изобразително изкуство)
  • Една паралелка с изучаване на английски и немски език
  • Една паралелка с изучаване на английски и руски език