III класиране - I клас 2020-2021

III класиране - списък

ОБЯВЯВАНЕ НА III  КЛАСИРАНЕ В 15 СУ "АДАМ МИЦКЕВИЧ"

Вх.№

Име на ученика

Група/ критеий

 

6627

МГМ

I група

 

6634

ЕДК

I група

 

6642

НЙД

I група

 

6648

ИНС

I група

 

6650

НСС

I група

 

6673

НТК

I група

 

6678

АМГ

I група

 

6688

ВГВ

I група

 

6690

МДС

I група

 

6707

ИОД

I група

 

6719

БПС

I група

 

6738

ЮЦК

I група

 

6742

ДВМ

I група

 

6756

НББ

I група

 

6772

ЛСН

I група

 

6774

ВМВ

I група

 

6782

ВИХ

I група

 

6651

ИАЛ

II група

 

6749

САК

II група

 

6781

АИП

IV група + 3т.

 

6635

АЕД

IV група

 

6639

СЕИ

IV група

 

6640

РПП

IV група

 

6671

МПП

IV група

 

6750

АХГ

IV група

 

6771

САГ

IV група

 

6773

ИРН

IV група

 

6775

ВГИ

IV група

 

6777

ССТ

IV група

 
       
   

Директор: Ваня Минева