II класиране - I клас 2020-2021

 

II класиране - СПИСЪК

ОБЯВЯВАНЕ НА II  КЛАСИРАНЕ В 15 СУ "АДАМ МИЦКЕВИЧ"
Вх.№ Име на ученика Група/ критеий
6616 АИГ I група
6627 МГМ I група
6634 ЕДК I група
6642 НЙД I група
6648 ИНС I група
6650 НСС I група
6673 НТК I група
6678 АМГ I група
6688 ВГВ I група
6690 МДС I група
6707 ИОД I група
6719 БПС I група
6738 ЮЦК I група
6742 ДВМ I група
6756 НББ I група
6772 ЛСН I група
6774 ВМВ I група
6782 ВИХ I група
6651 ИАЛ II група
6749 САК II група
6712 АНР III група + 5т.
6781 АИП IV група + 3т.
6635 АЕД IV група
6639 СЕИ IV група
6640 РПП IV група
6671 МПП IV група
6750 АХО IV група
6755 АИП IV група
6771 САГ IV група
6773 ИРН IV група
6775 ВГИ IV група
6777 ССТ IV група