Тържествено изпращане на випуск 2020-2021 година

        Животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти – емоционални, силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи или драматично преломни.

Със сигурност си спомняте деня, в който пременени, развълнувани и любопитни сте прекрачили прага на Вашето училище. Първата среща с учителката, Вашата госпожа, първите приятели, първите “знам” и “мога”, цялата пъстра въртележка на училищния живот са били за Вас и атракция, и страх, и безумна веселба, и строга важност.

Изминахте дванадесет години – години на труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитания на волята, на ума, на характера. Стъпка по стъпка  изграждахте своята личност, преборвайки егоизма, лъжата, подлостта, заблудата, страха... Осъзнавате ли, че този дълъг път на Вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепяни, напътствани, вдъхновявани от своите учители.  Благодарете им, направете го от сърце, благодарете им искрено и с обич, която заслужават! Най-красивият подарък е прошката. Простете им, ако в момент на слабост не са били толкова великодушни, колкото Вие сте очаквали.

Човекът проправя пътя си в самия си живот, дори и да отиде след някого. Много пъти сте били на кръстопът, но ние, вашите учители и родители, се опитахме да ви помогнем да поставите да изградите стълбовете на вашия живот, за да имате нужната опора в бъдеще и да изграждате успешно живота си. Ние сме уверени, че знанията, придобити от вас в училище, ще бъдат търсени. Надяваме се, че наученото тук, ще ви помогне да станете успешни хора.

                                                                 НА ДОБЪР ЧАС ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС!!!                                        

  Виж още снимки: https://photos.app.goo.gl/TpJrpspq11a126RLA