СЪОБЩЕНИЕ - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В 15 СУ

 


във връзка с Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община” и съобразно залегналите в него срокове, ви уведомяваме, че отоплението в коридорите на училището се очаква да бъде пуснато както следва:
I и IV етаж - от 14. 01. 2019 г.;
II етаж - 21.01.02019 г.