Седмица на активното четене

 


На 22.Х.2018 г. /понеделник/ седмокласниците от 15 СУ „Адам Мицкевич“ заедно с класните си ръководители Даниела Лазова и Евгени Ганчев посетиха Столичната библиотека във връзка със Седмицата на активното четене. Учениците бяха посрещнати от любезните домакини и запознати с някои от отделите на библиотеката: Дигиталният център, Корейският отдел, Детско-юношеският отдел и др.

 Младите хора изслушаха интерасните беседи за всяко посетено място и задаваха въпроси във врързка с чутото и видяното.

Като подарък за Деня на народните будители децата получиха читателски карти.

Постави се началото на едно ползотворно сътрудничество с възможност за бъдеща съвместна дейност.