Свободни места след III - то класиране

 

Свободни места след III класиране:

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

24.06.20г. в 18:00ч

Брой незаети места след

III класиране – 34 места

25.06.20г. до 14.09.20г.

Попълване на незаетите места след III класиране