СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД II КЛАСИРАНЕ

 

График на дейностите за III класиране:

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

18.06.20г. в 18:00ч

Брой незаети места за III класиране – 34 места

19.06 – 22.06.20г. вкл.

Подаване на заявления за участие във III класиране