СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

График на дейностите за II класиране:

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

08.06.20г. в 18:00ч

Брой незаети места за II класиране – 32 места

09.06 – 12.06.20г. вкл.

Подаване на заявления за участие във II класиране