Родителска среща -м. септември 2018 г.

Ръководството на 15 СУ “Адам Мицкевич” съобщава на всички родители на първокласници, че първата родителска среща за учебната 2017/2018 година ще се проведе на 04 септември /вторник/ от 18.00 часа.