Прием след седми клас за учебната 2021-2022 година

 

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 година в 15 СУ „Адам Мицкевич"

ПАРАЛЕЛКИ:

1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАНАЕН НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ - БЕЗ РАЗШИРЕНО И БЕЗ ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГРИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 

1. Предприемачество

2. ИТ

3. География и икономика

Образуване на бал за кандидатстване:

 Удвоения брой точки от теста по български език и литература;

 Удвоения брой точки от теста по математика;

Национално външно оценяване-тест:

 Български език и литература - 16 юни 2021

 Математика - 18 юни 2021

 

ЕТАПИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

         ЕТАПИ                            I ЕТАП                        II EТАП                         III ЕТАП        
  Подаване на документи   05-07 юли 2021г.        до 16 юли 2021г.    26-27 юли 2021г.
  Класиране   до 13 юли 2021г    до 20 юли 2021г.    29 юли 2021г.
  Записване   до 16 юли 2021г    до 22 юли 2021г.     30 юли 2021г

 

ВИЖ ОЩЕ:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ           

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование