НВО - VII и X клас - ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Дати за провежзане на изпити:

VІІ клас  

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

 

Х клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 

Виж: Заповед на Министъра на образованието

МОДЕЛИ НВО - 7 клас                                                                

Виж: БЕЛМАТЕМАТИКА;  ЧУЖД ЕЗИК

 

МОДЕЛИ НВО - 10 клас    

Виж: БЕЛМАТЕМАТИКАЧУЖД ЕЗИКИТ за измерване на дигиталните компетентности