НВО - IV клас - ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

 1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания: ІV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

 

Оценяване Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата,трудността и логиката на решението на задачата. Резултатът от теста се образува като сбор от получения брой точки за всички задачи. Оценките от националното външно оценяване в края на IV се изразяват в брой точки, без да се приравняват към оценки, и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 

Виж: Заповедта на Министър на образованието и науката за НВО

Виж: Модел НВО - IV клас