Национален кръг на състезанието по английски език

Информация за провеждане на националния кръг на състезанието по английски език.

 

Състезанието за учениците от нива A1, A1 Senior, A2 ще се състои в 4 ОУ Проф.Джон Атанасов“, а състезанието за учениците от нива PRE A1, B1, B2 и събранието на директорите от училищата, членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата ще се проведат в 68 СУ „Академик Никола Обрешков“ , гр. София.

В прикачен файл изпращам списък на участниците и стаите, в които са разпределени. Моля, проверете учениците от вашето училище.

Поради извънредната ситуация в която се намираме, моля обърнете внимание на долупосочените правила за провеждане на състезанието и запознайте всички участници с тях.

 

Правила за провеждане на състезанието.

1.      Учениците трябва да бъдат в 4 ОУ Проф.Джон Атанасов, София 1592, ул. "Тирана" 12, и в 68 СУ „Академик Никола Обрешков“ , София 1574, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 122, ж.к. Дружба 2, в 10.15 ч. на 15.05.2021 г. Начало на състезанието 11.00 ч.

2.      Влизането в сградите ще се осъществява от два входа.

3.      Задължително е носенето на лични предпазни средства (маски или медицински шлемове) в общите помещения на сградите (коридори, тоалетни, училищен стол и бюфети) от ученици, квестори и учители.

4.      Препоръчително е всеки ученик да има резервна маска, личен дезинфектант и дезинфектиращи кърпички за ръце.

5.      На всеки участник ще бъде измервана температурата преди влизане в сградата на училището.

6.      Родителите на учениците няма да бъдат допускани в сградата на училището.

7.      Участниците са длъжни да дочакат приключване на състезанието по местата си в стаите, независимо дали са предали тестовете си по-рано от крайния час.

8.      След приключване на състезанието участниците са длъжни да напуснат веднага сградата на училището и ако трябва да изчакат преподавателите си, да го направят в училищния двор.

9.      Задължително е носенето от учениците на документ, с който да могат да се легитимират, както и два черни химикала.

10.   Продължителност на състезанието по нива:

PRE A1             – 1 час                                   A2          –  1 час 20 мин.

A1                   –  1 час 15 мин.                       В1          –  1 час 20 мин.

A1 Senior         –  1 час 15 мин.                        В2          –  1 час 30 мин.

 

BG5248 15 СУ „Адам Мицкевич“ София MARIAN MINKOV A1 212 4 ОУ
BG9167 15 СУ „Адам Мицкевич“ София GEORGI NIKOLOV A1 Senior 308 4 ОУ
BG8461 15 СУ „Адам Мицкевич“ София IVA JANEVA A2 к-т по руски език 4 ОУ
BG5221 15 СУ „Адам Мицкевич“ София DARINA ILIEVA PRE-A1 105 68 СУ