КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

15 СУ „Адам Мицкевич“ гр. София,

Район „Надежда“ ул. Йордан Хаджиконстантинов“ № 68

тел.: 02 / 9381304; e-mail: sou15@abv.bg 

 

О Б Я В А 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с Решение № 118 на Столичния общински съвет от 15.03.2018 г., и с решение на педагогически съвет на 15 СУ “Адам Мицквич”се обявява конкурс по документи за следните допълнителни педагогически услуги:

 

Необходими документи за участие в конкурса; Срок за подаване на документите за участие в конкурс; 

Начин за провеждане на конкурса: линк към документа