ДЗИ - 12 клас 2019-2020

/

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в страната Министерството на образованието и  науката извърши промени в датите за провеждане на изпитите от ДЗИ - 2019/2020 

 

 Виж: Заповед 919 от 05.05. 2020 г.