Дати за провеждане на национално вършно оценяване след 7 клас

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в страната МОН промени датите за полагане на изпити за НВО, както и сроковете за оценяване и обявяване на резултатите.
ЗАПОВЕД 920/ 05.05.2020 г.