2018-2019

Млад журналист

На 17.12.2018 г. гостите от инициативата "Успели българи дават личен пример" отделиха специално внимание на младите журналисти от втори клас. Бяха много търпеливи и отзивчиви към всички деца. Отговориха на многобройните им въпроси. Разказаха за своите професии и интереси.

 

Снимки - тук: https://www.facebook.com/pg/15.SU.school/photos/?tab=album&album_id=389755575117745&__xts__%5B0%5D=68.ARCn_nuCEei4v1yMLm7PV-DAPr6RR0laDa1F8w4zBWS0yB49mniLiSlO0JQjiNDR_Ypa3dk2CZSIvHHR6aQSxUT1AOlQHOFz_m4JPunDXWvflojwHJ6Ek2XNCrnJjDo-F1yz_bhujog6PumXHZGWWutzl1luQmAFYHl6OLhz0PZtrJJaL-rZr7QiPa3h6GaYhSQ9CyG-eNLtzEVIy1pdD7vwsGlXYG-4je2cLFDm0S2gK_2a4nL2oldRVBdguMwT0HcOnuTXkGOJuY8rpYMfyChre3lp5LldZKUf_VetjHdePzQoDnAyPJRVlBOClk6j-sr-dcdLloMPRIWHyToLIco8IR0n2MhIx76h4qfvZRy3rUqLjtzBi-jXJ8c9XmVjtSNituQsCZDvg4gPVIViyFznv1RHU7uKLVWtRcrVJEFuWuJLancvriQXh8QKEtv5iUKjvavmH2NW5tmR4Q&__tn__=-UC-R