Онлайн дейности / Onlain activities

2020-2021

ДИПЛЯНКА - ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ: „Developing educational techniques starting from regional context“ .

(„Развитие на образователни техники започвайки от регионалния контекст .“ )  

    

 

 

 

Онлайн среща - обучение: „Портфолиото на учениците ми помага да науча“, на 4.12.2020.

Оnline learning event : ”My students portfolio helps me learn”, on 4.12.2020 .

Материали от срещата - 04.12.2020 г.

Презентация - България

СЕРТИФИКАТИ 

 

04 МАРТ 2021 г. УРОК ПО МАТЕМАТИКА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

На 4 март 2021 беше проведен онлайн урок по математика на английски език, в който взеха участие ученици  от училищата партньори от Румъния, Италия, Турция, Полша и България. Урокът беше подготвен от г-жа Диана Рафа от училището в Деж, Румъния. От 15 СУ „Адам Мицкевич“ участваха учители: г-жа Юлия Шивачева и г-жа Даниела Парушева.

 

Учениците бяха разпределени и  работеха в международни групи. Те представиха резултатите от решените задачи пред учители, приятели и колеги от училищата партньори. Съставът на нашия училищен екип е:

 

1.Students-1. Ivon Gancheva- V a, 2 Victoria Tosheva-V a ,   3. Tsvetelina Vankova-Va, 4. Tsvetelina Dimitrova -Va, 5.Daniel Kutev-VIIa, 6. Marian Minkov-V b, 7.Iva Ilieva-Va

 

Урокът беше много интересен, вдъхновяващо преживяване за ученици и учители.  Този интерактивен урок е  част от обучителни инструменти по  международен проект "Еразъм +" - иновативна дейност, която  направихме  заедно с нашите партньори по проекта.

 

 

ВИЖ: СНИМКИ ОТ УРОКА