Европейски проект - Еразъм +

  

15 СУ „Адам Мицкевич“ започна работа по международен европейски проект: „Developing educational techniques starting from regional context“                         

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА